Bike Station Chúng tôi là đơn vị vận chuyển xe đạp cho các kỳ Ironman, Trifactor, Sunset HaLong, trên khăp Việt Nam Bằng khung chuyên dụng, xe đạp được đảm bảo an toàn trong suốt hành trình vận chuyển Ngoài vận chuyển cho các sự kiện lớn mang tính tập trung. Bike Station chúng tôi cũng vận chuyển, support cho các nhóm nhỏ, tour theo từng yêu cầu riêng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905115006